česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6465 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Lepší a bezpečnější je (TAJENKA) než očekávané vítězství.
Livius.
Kreifüllrätsel Legenden
1 – Naplňovat.
2 – Jeskyně.
3 – Části kalhot.
4 – Ostouzet.
5 – Bahno.
6 – Klady.
7 – Posel.
8 – Prázdno.
9 – Asijská země (Myanmar).
10 – Volán.
11 – Kůlna k ukládání sena.
12 – Přilba.
13 – Spodní část zad.
14 – Noviny.
15 – To i ono.
16 – Ohrazený les.
žlutě – TAJENKA.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file