česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6693 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Jistý polský šlechtic se stal spoluviníkem vraždy krakovského biskupa Stanislava. Za to byl proklet on i jeho rodina. V den výročí Stanislavovy smrti se každý mužský potomek onoho šlechtice proměnil ve (TAJENKA). Touto kletbou byl stižen i šlechtic Zikmund Laský, který se v roce 1683 zúčastnil tažení proti Turkům. V Blansku se zamiloval do děvčete, které s sebou chtěl vzít do Polska. Byl však právě den sv. Stanislava a nešťastník se také proměnil ve (TAJENKA). Kdosi ho pak v nedalekém lese zastřelil. Zikmundovou smrtí byla kletba z rodu sejmuta.
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Obyvatel Flander; slovensky „nebo“; Kainův bratr; měkká stupnice.
Quadrat 2:
Tropická rostlina; předávat znalosti; mezinárodní fotbalová federace; útok.
Quadrat 3:
Nepodložená zpráva; hájová rostlina; má vlastní; domácky Aneta.
Quadrat 4:
Indický bůh; rovněž (lat.); právo nesouhlasu; záchvat zuřivosti.
Quadrat 5:
Skládací cylindr; chátra; útočiště; svatební květina.

TAJENKA.
Hilfe: ITEM; LUFA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file