česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6697 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Stromem, který v našich lesích uvidíte nejčastěji, je smrk. Smrkové porosty zaujímají více než polovinu ploch lesů v ČR. Oproti tomu javor, jasan a (TAJENKA) tvoří necelé 1,5%.
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Zn. motocyklu; jméno herce Aldy; jednotka výkonu; řecky „proti“.
Quadrat 2:
Bod v džudu; zpívati; edém; kovový prvek (Ni).
Quadrat 3:
Látka s malou vnitřní soudržností; chátra; jihoevropské koření; rukavičkářská useň.
Quadrat 4:
Slovenská řeka; domácky Růžena; obilí seté na podzim; namáčecí prostředek.
Quadrat 5:
V minulém roce; omámit; opak výše; rovněž (lat.).

TAJENKA.
Hilfe: ITEM; NAPA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file