česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6734 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Čarodějnice se slétají na sabat, ale víte, kde má tento název původ? Nemá nic společného s židovskou sobotou, jak by se mohlo zdát, ale pochází ze starověké Trácie. Tam mystéria spojená s kultem boha Dionýsa nazývali Sabazia, což má původ ve slově Sabasein. To znamená "dělat (TAJENKA)".
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Akustický jev při bouřce; zn. praček; mýlka; měkká hudební stupnice.
Quadrat 2:
Bulharské platidlo; barva surového hedvábí; jíva; citoslovce bolesti.
Quadrat 3:
Hudební forma; radioaktivní prvek; široká pohovka; domácky Anna.
Quadrat 4:
Luční modrokvětá rostlina; spisovatel (Karel Václav); nástroj dřevorubce; snížený tón.
Quadrat 5:
Loketní kost; nemluvit pravdu; panna (dětsky); útok.

TAJENKA.
Hilfe: ECRU; ULNA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file