česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6693 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Když (TAJENKA), každý dům ve vsi je náš.
P. Karvaš
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Množství, které se vejde do dlaně; automobilová soutěž; jeden ze smyslů; jméno astronoma Brahe.
Quadrat 2:
Provést osetí; Slovan; hlas osla; líce.
Quadrat 3:
Bifloun; ploché plavidlo; kalibr; kyt.
Quadrat 4:
Evropan; klany; modla; průhledné tkaniny.
Quadrat 5:
Hovory; dvakrát snížený tón; mravní čistota; slovensky „jistí“.

TAJENKA.
Hilfe: RELY
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file