česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6693 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Když slyším jeden (TAJENKA) bez druhého, znějí oba dobře.
Italské přísloví
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Místo toho; arabské mužské jméno; tíha; odezva.
Quadrat 2:
Místo, kudy se vchází; pohyb pěšího; obilí seté na podzim; ukázková verze softwaru.
Quadrat 3:
Kysličník; římské číslo 26; jméno hokejisty Hlinky; domácky Geraldina.
Quadrat 4:
Porucha pozornosti s hyperaktivitou; delší dobu; rámus; víko (hovorově).
Quadrat 5:
Nejnižší správní jednotka; výstražný plovák; zavýsknutí; sladkovodní ryba.

TAJENKA.
Hilfe: ADHD; AZÍZ
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file