česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6543 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Od Panny Marie Sedmibolestné (TAJENKA) rychleji poklesne.
Wabenrätsel Legenden

A1 – Zpočátku. A2 – Severoamer. jehličnan s velmi krátkými jehlicemi. A3 – Data.

B1 – Mužští. B2 – Vypouštění škodlivin do ovzduší. B3 – Boláky.

C1 – Hlavní město Indie. C2 – Rovně. C3 – Povodí oceánu.

D1 – Smyslový nebo citový zážitek. D2 – Lumpové. D3 – Podnebí.

E1 – Export. E2 – Horizont. E3 – Cynicky.

F1 – Žert. F2 – Kamenný náhrobek v podobě čtyřbokého hranolu. F3 – Mající velké oči (-é).

G1 – Začátečník v oboru. G2 – Legendární britský král. G3 – Spropitné.

2 – TAJENKA.
Hilfe: TSUGA; TUMBA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file