česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6693 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Nedaleko Horních Věstonic je skalní stěna, u které se kdysi poměřovali (TAJENKA). Na skále je dodnes patrné místo, na které byl jeden z nich při potyčce odmrštěn.
Joined squares Clues
Square 1:
Přímý protiklad; kosmetický prášek; spisovatel (Zdeněk); mořský korýš.
Square 2:
Anglicky „loďka“; plod se skořápkou; letadlo (zastarale); kunovitá šelma.
Square 3:
Uzenina; malířská technika; vodní tok; nápor.
Square 4:
Zužovat; uherská správní jednotka; bod v džudu; obrněné vozidlo.
Square 5:
Brva; dopravní prostředek; místo bez slunce; staří Řekové.

TAJENKA.
Help: ADLA; AONI
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file