česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6693 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Vášeň není hřích, hříchem je - (TAJENKA).
Friedrich Hebbel
Joined squares Clues
Square 1:
Mužský; fialová barva; hybaj; jméno McCartneyho.
Square 2:
Sopečná vyvřelina; operní píseň; prudký vítr; letadla.
Square 3:
Celková částka; kus uhlí; limity; malíř (Mikoláš).
Square 4:
Rostlinné vlákno; jednotka standard. penicilinu; ukazovací zájmeno; část molekuly.
Square 5:
Orientální kůň; vinný keř; vyhynulý nájezdník; keltský pěvec.

TAJENKA.
Help: AERA; BARD
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file