česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6693 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Člověk je ze všech živočichů nejrozumnější, ježto má (TAJENKA).
Anaxagorás
Joined squares Clues
Square 1:
Surová nafta; zušlechtěné železo; psací potřeba; pobídka.
Square 2:
Slovensky „strýček“; terénní vůz; cizí jednotka objemu; ropný kartel.
Square 3:
Období bez dešťů; členský stát USA; víkendové stavení; lovecký pes.
Square 4:
Heslo; řecká drobná mince; puk; listnatý strom.
Square 5:
Sladidlo; zastarale Maďarsko; terénní závod; mládě rysa.

TAJENKA.
Help: KELE
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file