česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6697 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Slova se nepočítají, ale (TAJENKA).
České přísloví
Joined squares Clues
Square 1:
Vnímání; otravné látky; příkaz pro úpravu dokumentů (poč.); čištěná vodou.
Square 2:
Druh čaje; slovensky „směr“; letadlo; velký mořský ploutvonožec.
Square 3:
Mimo; sytě červená; pach; pohřební nosítka.
Square 4:
Průvodce blesku; opaky líců; otlouct; umývání.
Square 5:
Koryto; medikamenty; ostrý přízvuk; existence.

TAJENKA.
Help: EDIT
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file