česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6697 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Že mořská voda není k pití, už asi zjistil každý. Ani tuleni ji nepijí. Ale protože ji samozřejmě pro život potřebují, získávají ji ze své potravy - ryb nebo si ji vyrábějí z vlastních zásob (TAJENKA).
Joined squares Clues
Square 1:
Nápor; úhor; chlapecké jméno (24. 12.); pádová otázka.
Square 2:
Loketní kost; Shakespearův král; jméno zpěvačky Urbánkové; lihovina z rýže.
Square 3:
Písečný přesyp; znát; cosi; částečka hmoty.
Square 4:
Očkovací látky; těkavá narkotická látka; hudební styl; plošná výměra pozemku.
Square 5:
Otec kněžny Libuše; rýpati; topivo; uzlové písmo.

TAJENKA.
Help: KIPU; REGE
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file