česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6835 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Asi víte, že lišejník vám pomůže určit světové strany nebo že slouží za potravu sobům. V severských oblastech se ale z některých lišejníků vyrábí také snadno stravitelná mouka a líh. Ve Francii a na severu Ruska z nich připravují dokonce ovocná (TAJENKA).
Joined squares Clues
Square 1:
Uherská správní jednotka; mimozemšťan; přístav; latinsky „před“.
Square 2:
Domácky Ema; jemně hustě pršet; účes pankáčů; korálový ostrov.
Square 3:
Diova manželka; těkavá narkotická látka; slovensky „řepa“; petrolejářská společnost.
Square 4:
Nepodložená zpráva; hájová rostlina; dobová obliba něčeho; rádce Mohameda.
Square 5:
Grafická technika; jm. zpěvačky Fitzgeraldové; základní vojenský útvar; rovněž.

TAJENKA.
Help: ANAS
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file