česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6931 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
I ty nejkrásnější (TAJENKA) někde končí.
Julian Tuwim
Joined squares Clues
Square 1:
Ibsenovo drama; tento; nedodělek (obecně); stará spojka.
Square 2:
Nádoba u studny; mřížové dveře; škrabák pluhu; zločinec.
Square 3:
Menší dobytek; svinovací závěs; stromořadí; oddíly vojska (dř.).
Square 4:
Působení; opak pravého; domácky Ivo; opak níže.
Square 5:
Mouchy, brouci, motýli (všeobecně); předložka; jihoevropský polokeř; zdrhovadla.

TAJENKA.
Help: ANTO; YZOP
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file