česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6693 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA) v říjnu - sněhy v zimě.
Joined squares Clues
Square 1:
Černá káva; vojenský kryt; proutěné nádoby; výzva.
Square 2:
Anglický šlechtic; boty; žlutohnědý hmyz; arze.
Square 3:
Evropan; část textu; narkotikum; věnované věci.
Square 4:
Agent 007; chlapec (nářečně); neoblečená; opak levněji.
Square 5:
Buchar poháněný vodním kolem; letadlo (zastarale); oblak; léta.

TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file