česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6767 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Čarodějnice se slétají na sabat, ale víte, kde má tento název původ? Nemá nic společného s židovskou sobotou, jak by se mohlo zdát, ale pochází ze starověké Trácie. Tam mystéria spojená s kultem boha Dionýsa nazývali Sabazia, což má původ ve slově Sabasein. To znamená "dělat (TAJENKA)".
Joined squares Clues
Square 1:
Akustický jev při bouřce; zn. praček; mýlka; měkká hudební stupnice.
Square 2:
Bulharské platidlo; barva surového hedvábí; jíva; citoslovce bolesti.
Square 3:
Hudební forma; radioaktivní prvek; široká pohovka; domácky Anna.
Square 4:
Luční modrokvětá rostlina; spisovatel (Karel Václav); nástroj dřevorubce; snížený tón.
Square 5:
Loketní kost; nemluvit pravdu; panna (dětsky); útok.

TAJENKA.
Help: ECRU; ULNA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file