česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6697 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA) napomáhá tělu... je to jediný pták, který klec podpírá.
Victor Hugo
Joined squares Clues
Square 1:
Přikrývka; barva surového hedvábí; řeka v Dalmácii; citoslovce bolesti.
Square 2:
Ovčí sýr; mužské jméno (obdoba jména Ralf); písečný přesyp; jemný likér.
Square 3:
Léčebná procedura; smysl; nedodělek (obecně); hluboké ženské hlasy.
Square 4:
Arnika; bylina podobná heřmánku; vida; čili.
Square 5:
Kovový odpad; domácky Růžena; slovensky „skutečně“; záhady.

TAJENKA.
Help: ECRU; URDA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file