česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6697 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA) šeptá: Kolik jsem přineslo dobra, to nevím - ale neštěstí, které jsem způsobilo, je nekonečné.
Arménské rčení
Joined squares Clues
Square 1:
Vnímání; otravné látky; domácky Edita; umývání.
Square 2:
Písmeno „I“; příslušník klubu; slovensky „kartáč“; biblický Judův syn.
Square 3:
Výplň okna; pikantní pochutina; cesty letadlem; polodrahokam.
Square 4:
Ptačí pero; část prýtu; zámek u Dvora Králové; německy „ovoce“.
Square 5:
Kovový prvek (Ni); ženské jméno; peň; silný provaz.

TAJENKA.
Help: OBST
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file