česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6693 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Miluji ... a svět má náhle smysl, život má náhle smysl, i (TAJENKA) bude míti smysl.
F. X. Šalda
Joined squares Clues
Square 1:
Představení s množstvím efektů; domácky Hedvika; pach; německy „teplý“.
Square 2:
Římské číslo 3005; krátká sukně; řeholník; prudký vítr.
Square 3:
Vzhled; staroindická tělesná a duševní cvičení; maďarské lázeňské město; černobílý lemur.
Square 4:
Český svaz tělesné výchovy; hl. město Jižní Koreje; pevná; obyvatel Flander.
Square 5:
Pokrm z kousků masa s pikantní omáčkou; asijský dravý pták; kalhoty (nářečně); sténat.

TAJENKA.
Help: ALAP; EGER; VARI
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file