česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6693 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Člověk se ničím neliší od ostatních tvorů jako velikostí své (TAJENKA), získanými znalostmi a tím, jak umí užitečně zacházet s vlohami, kterými byl obdařen.
I. A. Krylov
Joined squares Clues
Square 1:
Značně; poutko; závodní loď pro jednoho veslaře; sójový sýr.
Square 2:
Město na Istrijském poloostrově; Arab (dř.); dopravní prostředek; st. stříbrná mince.
Square 3:
Horký rumový nápoj; horní končetiny; na podzim kvetoucí cibulovina; jednotky dědičnosti.
Square 4:
Zločinecká organizace; římský bůh lásky; tmavé části dnů; obratný způsob.
Square 5:
Skrblík; dřeviny bez kmene; ořezání; tvrzení.

TAJENKA.
Help: GRIF
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file