česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6697 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA), která hýbe kolébkou, hýbe celým světem.
Anglické přísloví
Joined squares Clues
Square 1:
Kal; slovensky „jméno“; Vojenské jednotky Spojených národů; sójový sýr.
Square 2:
Egyptský bůh (Osiris); severští přežvýkavci; čápovitý tropický pták; riskování.
Square 3:
Umělecký druh; operní píseň; kovový prvek (Ni); rallye.
Square 4:
Spěch (expr.); hlavní město Norska; materiál na mikiny; ranní vláha.
Square 5:
Terpenický keton užívaný v lékařství; školní slavnostní síň; technika skoku vysokého; slaná minerální voda.

TAJENKA.
Help: RAPA; UNEF; USIR
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file