česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6693 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Amálie Mánesová (21. 1. 1817 Praha – 4. 7. 1883 tamtéž) byla malířka - krajinářka. Původně se chtěla věnovat figurální malbě, jenže aby zvládla anatomii lidského těla, musela by malovat také (TAJENKA). To pro ženu tehdejší doby bylo nemyslitelné. Po smrti svého otce malíře Antonína Mánesa převzala většinu jeho kurzů kreslení a podporovala své mladší bratry Quida a Josefa, též malíře. Později založila soukromou malířskou školu pro paní a dívky ze šlechtických a měšťanských rodin.
Joined squares Clues
Square 1:
Akademie věd České republiky; honosný rodinný dům; příslušník klubu; služební pořadí.
Square 2:
Obyvatel části Turecka; černá tečka na kůži; íránské mužské jméno; dlouhý a tenký hutní výrobek.
Square 3:
Klam; holí; egyptský bůh (Osiris); otvor.
Square 4:
Multimediální přehrávač Apple; krmivo pro dobytek; na podzim kvetoucí cibulovina; francouzsky „zub“.
Square 5:
Noha houby; domácky Kateřina; hvězda souhvězdí Pegas; poštěkávání (mn. č.).

TAJENKA.
Help: ENIF; REZÁ; USIR
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file