česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6693 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Když slyším jeden (TAJENKA) bez druhého, znějí oba dobře.
Italské přísloví
Joined squares Clues
Square 1:
Místo toho; arabské mužské jméno; tíha; odezva.
Square 2:
Místo, kudy se vchází; pohyb pěšího; obilí seté na podzim; ukázková verze softwaru.
Square 3:
Kysličník; římské číslo 26; jméno hokejisty Hlinky; domácky Geraldina.
Square 4:
Porucha pozornosti s hyperaktivitou; delší dobu; rámus; víko (hovorově).
Square 5:
Nejnižší správní jednotka; výstražný plovák; zavýsknutí; sladkovodní ryba.

TAJENKA.
Help: ADHD; AZÍZ
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file