česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7079 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Kdo se vzdá (TAJENKA), aby získal jistotu, ztratí nakonec obojí.
Benjamin Franklin
Cell puzzle Clues

A1 – Domněnka. A2 – Ovocnář. A3 – Vrub.

B1 – Dravý pták. B2 – Kdo vrhá (nože). B3 – Ovčácký pes.

C1 – Jednotka elektrické kapacity. C2 – Domácky Ondřej. C3 – Vyčerpanost.

D1 – Strojní kladivo. D2 – Platná (mince). D3 – Chirurgické klíšťky (mn. č.).

E1 – Infekční činitel. E2 – Žlutokvětá hájová bylina. E3 – Nalezení neznámého.

F1 – Chorobný strach. F2 – Přímá potomkyně. F3 – Příslušník vyšší šlechty.

G1 – Choroba. G2 – Botanický název juky. G3 – Elementární částice.

2 – TAJENKA.
Help: KVARK
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file