česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7971 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
I (TAJENKA) může být krokem vpřed.
Václav Kubín
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Jméno herečky Holubové; letnička se žlutými kvítky v hroznech. B – Včelí produkt; zámezí ve fotbale; rodiště Alberta Einsteina. C – Vnesení movitých věcí do najatého domu (práv.); velký hlupák (expr.). D – Tihle; tenké. E – Otázka při sázce; ezoterický programovací jazyk; kód rumunských letadel. F – TAJENKA. G – MPZ Makedonie; bezhrbí velbloudi; hluboký mužský hlas. H – Jméno spisovatelky Borské; dveřní závěs. I – Pokrm z dušených rajčat a paprik; týkající se zelí. J – Zrakové orgány; permoník (z němčiny); dokořán se rozvírat. K – Hospodský (zast.); přibližně.
Svisle:
1 – Elektroda tranzistoru, ze kt. vychází proud; jméno režiséra Formana. 2 – Velmi; kosodřeviny. 3 – Ode dne vydání; těžké provinění proti právnímu řádu. 4 – Slovensky Láďa; klavír; slovensky „pokud“. 5 – Kód letiště Norimberk; „s“ v řecké abecedě; nedobrý. 6 – Zkratka pro informační technologie; slizovité výměšky; plod pepřovníku. 7 – Špindírové (expr.); lehké dřevo. 8 – Společenské místnosti; francouzské festivalové město. 9 – Jednotka intenzity elektrického proudu; milovníci krásy a umění.
Help: EMITOR; ILACE; NUE; PIET
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file