česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7079 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Boj mezi optimismem a pesimismem v nás není nikdy dobojován. Pořád kráčíme (TAJENKA) nad propastí pesimismu.
Albert Schweitzer
Joined Corners Clues
1 – MPZ Portugalska.
2 – Slabika smíchu.
3 – Nejtěžší halogenový prvek.
4 – Zkáza.
5 – Název.
6 – Skrytá namibijská řeka.
7 – TAJENKA.
8 – Obyvatelé Valašska.
9 – Nepořádek (é-).
10 – Sáňky.
11 – Cíp květního kalichu.
12 – Slavný románový čínský soudce.
13 – Římská jednička.
Help: HOANIB; TI
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file