česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7902 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Když někdo volá, že všichni jsou (TAJENKA), určitě považuje sebe za výjimku.
Anglické rčení
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Vulkán; minerál. B – Malé množství; africký lichokopytník. C – Časná; index lidského rozvoje (angl. zkr.); španělsky „Jan“. D – Žabí citoslovce; zdánlivě; tuberkulóza. E – Předložka; TAJENKA; spojka. F – Předložka; španělsky „trůn“; okraj. G – Střevíc; rostlina zběhovec; lesní žínka. H – Dijonská hořčice; vřed. I – Nadejít; životospráva.
Svisle:
1 – Pohyb tágem; velký zobák. 2 – Slovenská řeka; ve svém bytě. 3 – Dřevina kalaba; v tomto roce. 4 – Citoslovce plašení ptáků (-á); anglicky „ořech“; umění. 5 – Slovensky „pokud“; buchary poháněné vodním kolem; označení velikosti tužkové baterie. 6 – Požít podpůrné prostředky. 7 – Iniciály běžce Zátopka; pravoslavný obraz; MPZ Bangladéše. 8 – Rychlé víření mnoha jedinců; značka barev na vajíčka; vesnice. 9 – Nikoli bosé; tvář. 10 – Zbabělec; litovat. 11 – Polka a valčík; velký shluk hmoty.
Help: HDI; PONA; YVA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file