česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7852 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA), přimhuřují nad námi oči a odpouštějí nám.
Dušan Radović
Minus-letter puzzle Clues
Vodorovně:
A – Šperk ve tvaru malého kroužku; nedodělek (obecně). B – Strom plodící vlašské ořechy; proutěné nádoby. C – Radostní; vrba. D – Reziduum; šeříky. E – Plochá obytná střecha; filmová hvězda. F – Tekutá složka krve; plošné znázornění krajiny. G – Uzdravování; příslušník klubu.
Svisle:
Pravý blok – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file