česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7852 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Květiny se netrhají. Květiny se (TAJENKA).
Valeriu Butulescu
Circle-framed Clues

1-4 – Zubní lékař.
3-6 – Horní část zábradlí.
5-8 – Homérův epos o dobytí Tróje.
7-10 – Zahnutá sečná zbraň.
9-12 – Plynný prvek zn. F (-o-).
11-14 – Velmi rozšířený.
13-16 – Zpracovávat rukama (těsto).
15-2 – Severoamerické zvíře podobné svišti.
žlutě – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file